Els impostos a Sant Esteve: a favor de qui? Les propostes de la CUP pel 2014

La CUP ha presentat enguany tres al•legacions a les propostes d’ordenances fiscals pel 2014 que ha fet el govern municipal de CiU. I ho ha fet a dos dels impostos i taxes dels més importants que té l’ajuntament i pels quals més paguen veïns i veïnes (IBI i escombraries) i presentant-ne una altra de caire més simbòlic per a que bancs i caixes paguin per l’ús dels caixers i la via pública. Aquestes propostes volen intentar, dins el reduït marge d’actuació dels ajuntaments, construir un altre model en el qual aquells qui menys tenen paguin menys i aquells qui més tenen paguin més. Així de senzill. Entenem que les propostes són de sentit comú i esperem que més aviat que tard l’equip de govern de CiU entengui que són pensades en benefici de la majoria i decideixi votar-hi a favor.

Proposta 1: per un IBI just i progressiu

L'impost de bens immobles és la font fiscal principal d'ingressos d'un ajuntament. En el cas de Sant Esteve, el pressupost per al 2014 xifra en un 75% el pes d'aquest impost sobre el total dels impostos. És per això que si un ajuntament vol fer una política fiscal progressiva ha d'incidir, primer, sobre aquest impost. 

El grup municipal de la CUP a Sant Esteve (i els de molts altres municipis on tenim representació) proposa introduir la progressivitat en el pagament d'aquest impost, de manera que les persones amb més dificultats econòmiques paguin menys pel seu habitatge, de lloguer o de propietat. Per tal d'equilibrar els comptes municipals, un reduït nombre de contribuents, els que més en tenen,  pagarien més.

La proposta no és complicada i, a més, ja ha estat aprovada en municipis com Vilanova i la Geltrú. Es tractaria de bonificar en un 50% la quota de l'IBI a totes aquelles unitats familiars amb  ingressos baixos sempre que visquin en un habitatge de valor cadastral per sota de la mitjana de Sant Esteve. Al mateix temps, els habitatges amb un valor triple del valor mitjà veurien incrementada la seva quota en un 50%.

Igualment, i per arribar també a les persones que viuen a lloguer, se subvencionaria en la mateixa proporció els llogaters amb ingressos baixos amb dues condicions: que el rebut de lloguer inclogui la repercussió de la quota del IBI i que el valor cadastral de l'habitatge sigui inferior a la mitjana de Sant Esteve.

Pagar en funció de la riquesa de què es disposa. Res més que això.

Proposta 2: modificació de la taxa d’escombraries

Si hi ha una taxa que els darrers anys ha augmentat de manera molt important al nostre poble aquesta és la de les escombraries.  Les taxes, per definició, són una eina impositiva molt injusta ja que obliguen a tothom  a pagar el mateix per un servei, sovint independentment de l’ús que en faci i, sempre, independentment dels seus ingressos i rendes.

En aquest cas doncs, ens trobem  davant una taxa que ha passat (per als habitatges particulars) dels 124,3€/any que es pagaven el 2006 als 192,89€/any que s'han pagat el 2013. És a dir, un augment de més del 55,2% en set anys. I això perquè? Doncs fonamentalment per la implantació d’un ineficient sistema de recollida d’escombraries (soterrat) que genera un volum de despesa enorme a l’ajuntament (més d’un 10% del pressupost anual) i, tot i això, no ha millorat gaire respecte el sistema anterior, ni en neteja ni en el percentatge de reciclatge. Si bé la sortida a llarg termini serà modificar aquest sistema de recollida i fer-ne servir un de molt més eficient com és el porta a porta (PaP), momentàniament, la CUP aposta per rebaixar aquesta taxa en funció del valor cadastral de les cases. És a dir, que aquells que tenen cases o pisos petits paguin menys i aquells que en tenen de molt grans paguin igual o més. I la proposta es basa en dos pressupòsits: a) que aquells qui tenen propietats de menys valor solen fer un ús menor de les escombraries i b) que aquells qui tenen propietats de menys valor solen disposar de menys ingressos. Sabem que això no sempre respon exactament a la realitat però en tot cas sempre serà millor un sistema que intenti rebaixar la taxa en funció de les possibilitats de cadascú que no un (mentre no implementem el PaP) que fa pagar a tothom igual i molt.

Proposta 3: fer pagar a bancs i caixes també des dels ajuntaments

Mitjançant les ordenances fiscals municipals és difícil fer que els bancs i caixes contribueixin a finançar els serveis públics. Unes arques que ells contribueixen i molt a empobrir. L’ajuntament de Sant Esteve està pagant, anualment, més de 60.000 euros en interessos generats pels préstecs i deutes. Veïns i veïnes, a més, paguen també molts més diners (via impostos) a través d’altres administracions (com l’autonòmica o l’estatal) que han generat deutes monstruosos sobretot rescatant bancs i caixes en situació de bancarrota i posant els nostres diners (els de tots) al seu servei. 

El que sí que pot fer un ajuntament però és imposar a aquests bancs, com a mínim, alguna taxa per exigir-los, ni que sigui simbòlicament, a col•laborar en arreglar tot el desgavell que ells han contribuït a generar. 

Per això la CUP ha proposat gravar els bancs i caixes amb una taxa pels caixers automàtics de que disposen i fer-los pagar 500€/any a cadascun d’ells.