Pressupostos 2015. Les perles dels comptes municipals

L’altra cara dels pressupostos del 2015

La CUP vota en contra dels pressustos de 2015 presentats per CiU

El Ple del passat 18 de desembre es van aprovar els pressupostos municipals al 2015. Tot i valorar positivament alguns aspectes (com la disminució de la enorme càrrega de deute generada per l’actual equip de govern), la CUP va votar en contra. dels comptes presentats per CiU. Aquestes són algunes de les raons.

La lectura d’uns pressupostos s’ha de fer des de dos punts de vista complementaris. Per una part, cal valorar allò que es fa; per una altra, allò que no es fa. En aquest sentit, CiU ha presentat els comptes de la passivitat i de la manca d’imaginació. Passivitat perquè malgrat la capacitat d’inversió de què el mateix equip de govern presumeix, les inversions són, bàsicament, reparacions de carrers o d’instal·lacions; allò que ells anomenen “actuacions”. Únicament la urbanització de dos carrers a Santa Margarida i el projecte de construcció d’un pou per a l’abastament d’aigua es poden considerar inversions en sentit estricte. El pressupost que ha aprovat el govern municipal, doncs, és una mera administració de la despesa corrent; de les necessitats més bàsiques del funcionament del poble. I és veritat que cada dia s’ha d’engegar l’enllumenat públic, recollir la brossa i garantir que ragi aigua potable de l’aixeta, però es pot fer alguna cosa més. Amb imaginació.

I aquesta és la nostra segona crítica: el govern municipal de CiU no té l’enginy per arribar amb imaginació allà on no arriben els calés. Totohm sap que la feina i la imaginació ens poden dur a aconseguir fi tes que es podrien pagar, molt més cares, amb diners. En un ajuntament és igual. Però el govern de CiU sempre ha governat de la mateixa manera: si hi ha diners, obra pública i totxo; si no n’hi ha, com aquesta legislatura, doncs res, a esperar millors temps.

En aquests quatre anys, CiU només ha endegat dos projectes dignes de tal nom: els horts urbans i el pla de joventut. Res més. I és evident que es poden fer moltes més coses, com ara, dinamitzar els equipaments buits; fer una aposta ferma pel turisme sostenible o mancomunar serveis amb Palau i Sant Celoni.

 

Les perles dels comptes municipals

A l’últim butlletí municipal, CiU presenta triomfalment els pressupostos del 2015. Fins i tot amb una rebaixade la taxa d’escombreries i la congelació de la resta: evidentment, som en any electoral! Aquestes són les perls dels comptes municipals:

- Primer. El pressupost de 2015 aprovat per CiU torna a pivotar en el totxo: les inversions són asfalt i llambordes. Més enllà n hi ha un camp erm d’iniciativa política.

- Segon. L’Ajuntament renuncia a encarar el principal problema de Sant Esteve i del país: l’atur. Tenim 116 persones aturades, però CiU dedicarà 0 € a la lluita contra l’atur i a la promoció laboral. Sabem que un ajuntament no pot solucionar el problema de l’atur, però un govern de la CUP, per exemple, prioritzaria sempre la contractació de persones del poble en atur o de joves en pràctiques a la contractació d’empreses externes. Un exemple: fa anys que l’Ajuntament cedeix a una empresa gestionar la trentena de nòmines de la plantilla. Per què no incorporar una persona jove aturada que es formi en tasques administratives?

- Tercer. Lligat amb el punt anterior, la manca de recursos dedicats a la promoció turística de Sant Esteve (sent generosos, 4.500€, el 0,3% del pressupost). No seria més que convenient engegar un projecte de promoció turística del nostre poble lligat a un ús respectuós del nostre entorn natural? Fa quatre anys, la CUP va proposar una marca turística per a Sant Esteve lligada al Montseny i a l’economia verda per impulsar el comerç i la restauració.

- Quart. L’Ajuntament dedica un 0,2% del pressupost a programació cultural (sense comptar les festes): tenim un teatre magnífic però només s’hi assignen 3.000€ per a actuacions. Per sort la vitalitat cultural del poble l’omple d’activitats! Qüestionem tant la minsa assignació pressupostària com la falta d’imaginació en la gestió cultural. Ho fem entenent el doble vessant que la cultura té a Sant Esteve: eina d’enriquiment personal i social, i instrument de promoció econòmica. Sant Esteve és conegut per la vida cultural, tant professional com popular. Com aprofita l’Ajuntament aquesta oportunitat de promoció? De cap manera. La CUP aprofitarà una fortalesa que ja tenimper incloure-la com un dels actius en la promoció del poble.

- Cinquè. L’Ajuntament gastarà més de 3.000€ en la festa de la gent gran, despesa que ja ens sembla correcta. Però, al mateix temps, decideix cobrar 1300€ a un grup de persones grans pel servei de teleassistència. Suposem que és una qüestió de prioritats.