Promoure un projecte integral per a l'ensenyament musical i no només construir un equipament

L’Ajuntament de Sant Esteve i la Generalitat de Catalunya són els beneficiaris de l'herència de Jaume Puig, veí de Sant Esteve que, entre diners en metàl·lic i propietats, podria sumar fins a un milió d’euros, diners que s'han de dedicar a l'ensenyament de música al poble.

La CUP considera que tenim una oportunitat històrica per al poble, perquè l'herència ens obre la porta a articular multitud d'actuacions al voltant de la música. Per això volem bastir un projecte global i no construir un equipament. Per això discrepem de la proposta de CiU: reformar Can Record per ubicar-hi la seu de l'escola de música.

A la pràctica això significa dedicar gairebé tota l'herència a construir les parets. I després cal mantenir-ho! Per a la CUP la pregunta no és què construirem, sinó quin projecte desenvoluparem. Si la CUP governa no gastarà l’herència a reformar Can Record. Volem fer un projecte que compleixi amb els principis següents:

- Que beneficiï el màxim nombre de persones possible. Per això ens hauríem de preguntar si només s'ha de potenciar l'escola de música o bé si cal potenciar els ensenyaments musicals dins de l'escola i l'institut públics, per exemple.

- Que s'aprofiti l'empenta de l'ensenyament de la música per generar una ona expansiva que nodreixi el teixit social i productiu actual de Sant Esteve; que actuï com a catalitzador de nova activitat econòmica en el camp de les indústries culturals i de creació, que ens permeti projectar Sant Esteve a l'exterior. Sant Esteve ja és un poble amb una llarga i reconeguda tradició cultural, diversa i viva, i tenim una gran oportunitat de refermar encara més aquesta singularitat de la qual tots estem tan satisfets.

- Que sigui un projecte sostenible econòmicament en el temps, un projecte de llarg abast i a llarg termini, dissenyat i executat sense pressa, i cercant-ne la sostenibilitat econòmica més enllà de l’herència. Aquesta és una oportunitat del poble, no d'un partit ni d'un govern municipal. És per això que estem convençuts que el projecte només serà assumit pel poble si en parlem i el discutim entre tots: veïnes i veïns; professionals de la música, de la dansa, del circ; mestres dels centres d'ensenyament públic, de l'escola de música. 

Pensem-hi, doncs. Com a CUP ja estem parlant i discutint amb persones de diferent àmbits. El projecte també és teu; escriu-nos a cupsantesteve@gmail.com, atura'ns al carrer, discutim-ho entre tots per fer el millor projecte possible.