A punt per governar a Sant Esteve

El 24 de maig se celebraran eleccions municipals. La CUP de Sant Esteve està a punt per governar. Aviat presentarem la candidatura. Després de 16 anys de governs de CiU, el canvi és més necessari que mai. Per una simple qüestió d’higiene democràtica, però també perquè la situació d’emergència nacional i social ho requereix.

Tanmateix, hem de tocar de peus a terra. Avui, els ajuntaments són estructures polítiques amb una capacitat de maniobra limitada. Un dèfi cit que s’accentua en el cas de pobles petits com Sant Esteve, amb una dependència fi nancera absoluta de la Generalitat i de l’Estat espanyol.

Contra això és necessari que Sant Esteve, Palau i SantCeloni comencin a cooperar. Això vol dir que planifi quin actuacions conjuntament i mancomunin serveis. Quin sentit té que cada poble planifi qui per separat la política urbanística; la cultura; els serveis socials; o la seguretat? Quin sentit té? Cap. El veïnat dels tres pobles es relaciona amb naturalitat, però, en canvi, aquesta mateixa relació no té traducció política. No aconseguir-ho és anar en contra d’allò que la gent ja fa amb tota naturalitat.

Estem preparats per guanyar i governar Sant Esteve. I també estem preparats per contribuir a construir un país nou al servei de l amajoria. Els últims cent metres de la cursa per aconseguir-ho es comencen a córrer a les properes eleccions municipals. El 24 de maig s'enceta l’esprint fi nal cap a la independència del nostre país. Des dels municipis construïm un país lliure, just i solidari. La CUP ho farà també des de Sant Esteve.

Ajuda'ns-hi. Fes-ho amb nosaltres.